การดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สำคัญ

ระบบต่างๆ ของร่างกายที่ทำงานปกติ จะทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข หากระบบของร่างกายระบบใดระบบหนึ่งทำงานผิดปกติไปจะทำให้ร่างกายเกิดเจ็บป่วย มีความทุกข์ทรมาน และไม่สามารถประกอบภารกิจต่างๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นทุกคนควรพยายามบำรุงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ

วิธีการดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สำคัญ มีดังนี้

 1. ระบบย่อยอาหาร
  • รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดและร้อนเกินไป
  • เคี้ยวอาหารให้ละเอียด
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว
  • ไม่ออกกำลังกายหรือทำงานหนักทันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวัน
 2. ระบบขับถ่าย
  • รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ
  • ไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัด
  • รับประทานผักและผลไม้หรืออาหารที่มีกากอาหารอย่างสม่ำเสมอ
  • รับประทานน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียด
  • รักษาความสะอาดของร่างกายอยู่ตลอดเวลา
  • ขับถ่ายให้เป็นปกติทุกวัน
 3. ระบบประสาท
  • รับประทานอาหารประเภทที่ช่วยส่งเสริมและบำรุงประสาท อาหารที่มีวิตามินบีเพิ่มความสูงมากๆ เช่น ข้าวซ้อมมือ รำข้าว ไข่ ตับ ยีสต์ ผักสีเขียว ผลไม้สดและน้ำผลไม้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ เป็นต้น
  • พักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแต่ละวัย ไม่เคร่งเครียดหรือกังวลเกินไป ควรหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นหนทางที่ดีในการผ่อนคลาย
  • ไม่ควรใช้อวัยวะเพศต่างๆ ของร่างกายมากเกินไป อาจทำให้ประสาทส่วนนั้นทำงานหนักเกินไป เช่น การทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป อาจทำให้ประสาทตาเสื่อมได้
  • ควรหมั่นฝึกการใช้สมองแก้ปัญหาบ่อยๆ เป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาและป้องกันโรคความจำเสื่อมหรือสมองเสื่อม
 4. ระบบสืบพันธุ์
  เพศชาย

  • เพศชาย
 • อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และใช้สบู่ฟอกชำระล้างร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาด เช็ดตัวให้แห้ง
 • สวมเสื้อผ้าให้สะอาด โดยเฉพาะกางเกงในต้องสะอาด สวมใส่สบายไม่รัดแน่นเกินไป
 • ไม่ใช้ส้วมหรือที่ถ่ายปัสสาวะที่ผิดสุขลักษณะ
 • ไม่เที่ยวสำส่อน หรือร่วมประเวณีกับหญิงขายบริการทางเพศ
 • หากสงสัยว่าจะเป็นกามโรค หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ ไม่ควรซื้อยารับประทานเพื่อรักษาโรคเพิ่มความสูงด้วยตนเอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
 • ไม่ควรใช้ยาหรือสารเคมีต่างๆ ช่วยในการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้
 • อย่าหมกมุ่นหรือหักโหมเกี่ยวกับการมีสัมพันธ์ทางเพศมากเกินไป เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ควรหากิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬาหรืองานอดิเรกอื่นๆ ทำเพื่อเป็นการเบนความสนใจของตนเองไปทางอื่น
 • ระวังอย่าให้อวัยวะสืบพันธุ์ถูกกระทบกระแทกแรงๆ เพราะจะทำให้ช้ำและเกิดการอักเสบและเป็นอันตรายได้
  เพศหญิง

  • เพศหญิง
 • รักษาความสะอาดอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเวลาอาบน้ำ ควรสนใจทำความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น ล้าง เช็ดให้แห้ง และในช่วงที่มีประจำเดือน ถ้าเป็นไปได้ควรใช้น้ำอุ่นทำความสะอาดส่วนที่เปรอะเปื้อนเลือด เป็นต้น
 • หลังจากการปัสสาวะและอุจจาระเสร็จทุกครั้ง ควรใช้น้ำล้างและเช็ดให้สะอาด
 • ควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาดรัดกุม กางเกงในต้องสะอาด สวมใส่สบาย ไม่อับหรือรัดแน่นเกินไป และควรเปลี่ยนทุกวัน
 • รักนวลสงวนตัว ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
 • ไม่ควรใช้ยากระตุ้นหรือยาปลุกประสาทต่ออวัยวะเพศ
 • การใช้ส้วมหรือที่ถ่ายปัสสาวะอุจจาระทุกครั้งจะต้องคำนึงถึงความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
 • ควรออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกเพื่อเบนความสนใจของตนเองไปในทางอื่น
 • ขณะมีประจำเดือนควรใช้ผ้าอนามัยอย่างเพียงพอและควรเปลี่ยนอยู่สม่ำเสมอ อย่าปล่อยไว้นานเกินไป
 • ในช่วงมีประจำเดือน ไม่ควรออกกำลังกายประเภทที่ผาดโผนและรุนแรง แต่การออกกำลังกายเพิ่มความสูงเพียงเบาๆ จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดหรืออาการอึดอัดลงได้ และควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส
 • ควรจดบันทึกการมีประจำเดือนไว้ทุกๆ เดือน การที่ประจำเดือนมาเร็วหรือช้าบ้างเล็กน้อยไม่ถือเป็นการผิดปกติแต่อย่างไร แต่ถ้ามีประจำเดือนเร็วหรือช้ากว่าปกติมากกว่า 7 – 8 วันขึ้นไป ควรจะไปปรึกษาแพทย์
 • ในช่วงที่มีประจำเดือน ถ้ามีอาการปวดที่ท้องน้อย อาจใช้กระเป๋าน้ำร้อนหรือผ้าห่มมาวางที่ท้องน้อยเพื่อให้ความอบอุ่น และอาจรับประทานยาแก้ปวดได้ตามสมควร
 • ถ้ามีอาการผิดปกติในช่วงที่มีประจำเดือน เช่น มีอาการปวดมาก มีเลือดออกมากหรือมีเลือดไหลออกในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที
 • ระวังอย่าให้อวัยวะสืบพันธุ์ถูกกระทบกระแทกแรงๆ เพราะจะทำให้ช้ำ เกิดการอักเสบและเป็นอันตรายได้
 • ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของอวัยวะเพศ หรือสงสัยว่าจะเป็นกามโรค ควรรีบไปรับการตรวจและปรึกษาแพทย์ทันที
 1. ระบบต่อมไร้ท่อ
  • รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ
  • ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียด
  • หลีกเลี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่สกปรกและอยู่ในชุมชนแออัด
  • เมื่อเกิดอาการเจ็บคอหรือต่อมทอนซิลอักเสบต้องรีบไปให้แพทย์ตรวจรักษา
  • เมื่อรู้สึกตัวว่าเหนื่อย อ่อนเพลีย และเจ็บหน้าอก โดยมีอาการเช่นนี้อยู่นาน ควรไปให้แพทย์ตรวจดูอาการ เพราะหัวใจอาจผิดปกติได้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *