B080812A2L1

การออกกำลังกายเป็นการทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งระบบโครงสร้างและหน้าที่ หากขาดการออกกำลังกาย ร่างกายจะลดศักยภาพในการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อสามารถออกแรงต่อต้าน และเอาชนะแรงบังคับได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์   ความรู้สึกดีและเพิ่มความสูงขึ้นอีกด้วย

มนุษย์เรารู้จักการออกกำลังกาย และประโยชน์ของการออกกำลังกายมานานแล้ว    โดยเฉพาะในแง่ของการป้องกันและรักษาโรค ดังจะเห็นได้จากการเล่าถึงพระจีนนิกายเต๋าในสมัยโบราณ ได้ทำการฝึกกังฟูกันมานานกว่า 3,000 ปีแล้ว ซึ่งการฝึกนั้นมีทั้งการเกร็งกล้ามเนื้อ การกำหนดลมหายใจ เพื่อการรักษาโรค และอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ และชาวฮินดูก็เป็นชนชาติหนึ่งที่รู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกายมานาน ในหนังสืออายุรเวทได้บรรยายถึงการออกกำลังกายและการนวดเพื่อรักษาโรครูห์มาติซึม แม้แต่ชาวกรีกก็ยังรู้จักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย เช่นกัน โดยได้มีการสร้างวิหารแห่งสุขภาพที่เรียกกันว่า เอสเคอเฟีย (Asclepia) เพื่อใช้เป็นสถานที่รักษาโรคต่าง ๆ และเป็นที่ออกกำลังกายอีกด้วย

fitness

เชื่อกันว่า ฮิปโปเครติส เป็นแพทย์คนแรกที่เห็นความสำคัญของการเคลื่อนไหว และการออกกำลังกายที่สามารถเพิ่มความสูงได้ที่น่าสนใจก็คือข้อเขียนของเขาที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า  “อวัยวะทุกส่วนของร่างกายล้วนมีหน้าที่ หากอวัยวะเหล่านั้นได้มีการใช้งานอย่างพอเหมาะพอดี มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็จะเจริญเติบโตไปด้วยดี มีความแข็งแรง และจะเสื่อมช้า แต่หากอวัยวะเหล่านั้นไม่ได้ใช้งาน ก็มีแต่จะอ่อนแอ เจริญเติบโตช้า เกิดเป็นโรคได้ง่ายและเสื่อมตามอายุได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับข้อ และเส้นเอ็นต่าง ๆ พวกที่ใช้ขาเดินน้อย ๆ โดยปล่อยให้มันอยู่เฉย ๆ กระดูก และกล้ามเนื้อจะฝ่อ และอ่อนแรงได้รวดเร็วกว่าพวกที่ใช้ขาเดิน”  จะเห็นได้ว่า ข้อเขียนอันนี้สามารถที่จะนำมาใช้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับกฎของการใช้ และไม่ใช้ (Law of use and disuse) กล่าวคือ ส่วนใดของร่างกายที่มีการ       เคลื่อนไหว หรือมีการใช้ร่างกายส่วนนั้นมาก ส่วนนั้นก็จะแข็งแรง ส่วนใดที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว หรือไม่ได้เคลื่อนไหว  ร่างกายส่วนนั้นก็จะเล็กลีบ หรืออ่อนแอ

ดังนั้น  พอจะสรุปได้ว่า  การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมทางกายที่เพิ่มความสูงและทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งมีผลทำให้ร่างกายแข็งแรง ทำให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทั้งในแง่ของ   โครงสร้างและหน้าที่ ทำงานสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทำให้สติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึกดีและเพิ่มความสูงขึ้นอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *