เพิ่มความสูงด้วย การทำ Downward Facing Dog

Downward Facing Dog

ท่าออกกำลังเพิ่มความสูงท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อในร่างกายได้หลายส่วนไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น แผ่นหลัง ขา แขน ไหล่ และเท้า เริ่มจากจัดท่าเตรียมให้อยู่ในท่าคลานให้เรียบร้อย แล้วค่อย ๆ ยกตัวขึ้น จนแขนกับขาเหยียดตรง ทำค้างไว้ประมาณ 30 วินาที จึงกลับสู่ท่าเริ่มต้น