เพิ่มความสูงโดย ฝึกทำ Touch Toes

Touch Toes

การฝึกท่า Touch Toes สามารถช่วยบริหารแผ่นหลังให้แข็งแรงไปพร้อมกับการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มความสูงช่วงลำตัว เริ่มฝึกท่านี้ด้วยการยืนตัวตรงให้เท้าห่างกันเล็กน้อย เหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะจนสุด จากนั้นค่อย ๆ โน้มตัวลงจนปลายนิ้วสัมผัสเท้า แล้วค้างไว้ 3 วินาที จึงกลับท่าเตรียม โดยที่แขนและขาต้องเหยียดตรงตลอดเวลา