Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
การดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สำคัญ

การดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สำคัญ

รู้ทันโรค, ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
ระบบต่างๆ ของร่างกายที่ทำงานปกติ จะทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข หากระบบของร่างกายระบบใดระบบหนึ่งทำงานผิดปกติไปจะทำให้…
Read More
กินแค่ผักผลไม้และออกกำลังกายแค่นี้หุ่นก็สวยดังใจ

กินแค่ผักผลไม้และออกกำลังกายแค่นี้หุ่นก็สวยดังใจ

รู้ทันโรค, ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
 ค่านิยมของผู้หญิงโดยเฉพาะวัยรุ่น ในปัจจุบันที่ต้องการมีหุ่นผอมเพรียวได้อย่างใจ มักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนจนทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภา…
Read More
การจำแนกลักษณะของการบาดเจ็บเส้นเอ็น

การจำแนกลักษณะของการบาดเจ็บเส้นเอ็น

ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
คนที่พึ่งออกกำลังกายใหม่ๆ ส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาเจ็บเส้นเอ็น ปวดเนื้อปวดตัว กล้ามเนื้อฉีก เพราะกล้ามเนื้อในร่างกายยังไม่แข็งแรงหาก…
Read More
บำบัดบุคคลน้ำหนักตัวเกิน

บำบัดบุคคลน้ำหนักตัวเกิน

รู้ทันโรค
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศในปี ค.ศ. 1997 ว่า ภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วน  เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากเป็นปั…
Read More
การใช้ยางหนังสติ๊กลดพุง

การใช้ยางหนังสติ๊กลดพุง

ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
ปัจจุบันประชาชนมีวิถีชิตที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนส่วนมากมีพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตามหลัก  3  อ.  แล…
Read More
หลักการรับประทานคลีนเพื่อสุขภาพ

หลักการรับประทานคลีนเพื่อสุขภาพ

กิน-เที่ยว-พัก, รู้ทันโรค
ช่วงนี้ดังมากบางคนกินเพื่อสุขภาพ บางคนกินเพื่อดูแลหุ่นตัวเอง แต่หลายคนออกมานำเสนออาหารคลีนยังไม่ถูกต้องทั้งหมด (เพิ่มเติม…)
Read More
การฟื้นตัวหลังออกกำลังกาย

การฟื้นตัวหลังออกกำลังกาย

รู้ทันโรค
ขณะออกกำลังกายเบาๆ หลอดเลือดในกล้ามเนื้อจะขยายตัว ปริมาณเลือดไหลเวียนมายังกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลำเลียงออกซิเจนให้แก่กล้ามเน…
Read More
บอกลาอาการปวดเมื้อยเรื้อรัง

บอกลาอาการปวดเมื้อยเรื้อรัง

กิน-เที่ยว-พัก, รู้ทันโรค, ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
เคยไหม? ปวดหนึบๆ บริเวณหลังและคอ จนทำให้พาลหงุดหงิดไปทั้งวัน อาการเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับคนหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยมีสาเหตุหลัก…
Read More
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนอยากสูง

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนอยากสูง

กิน-เที่ยว-พัก, รู้ทันโรค, ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมและยังเป็นกิจกรรมที่นำมาเป็นกลยุทธในการสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาสุขภาพหลายอย่างผิ…
Read More
หลักในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หลักในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รู้ทันโรค, สาระสุขภาพ
การออกกำลังกายแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิคให้ประโยชน์ต่อร่างกายต่างกัน แต่ถ้านำการออกกำลังกายทั้ง 2 ประเภทมาผสมผสานกัน ก็จะเกิดประโยชน์…
Read More