Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
บำบัดบุคคลน้ำหนักตัวเกิน

บำบัดบุคคลน้ำหนักตัวเกิน

รู้ทันโรค
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศในปี ค.ศ. 1997 ว่า ภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วน  เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากเป็นปั…
Read More
การใช้ยางหนังสติ๊กลดพุง

การใช้ยางหนังสติ๊กลดพุง

ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
ปัจจุบันประชาชนมีวิถีชิตที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนส่วนมากมีพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตามหลัก  3  อ.  แล…
Read More
หลักการรับประทานคลีนเพื่อสุขภาพ

หลักการรับประทานคลีนเพื่อสุขภาพ

กิน-เที่ยว-พัก, รู้ทันโรค
ช่วงนี้ดังมากบางคนกินเพื่อสุขภาพ บางคนกินเพื่อดูแลหุ่นตัวเอง แต่หลายคนออกมานำเสนออาหารคลีนยังไม่ถูกต้องทั้งหมด (เพิ่มเติม…)
Read More
การฟื้นตัวหลังออกกำลังกาย

การฟื้นตัวหลังออกกำลังกาย

รู้ทันโรค
ขณะออกกำลังกายเบาๆ หลอดเลือดในกล้ามเนื้อจะขยายตัว ปริมาณเลือดไหลเวียนมายังกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลำเลียงออกซิเจนให้แก่กล้ามเน…
Read More
บอกลาอาการปวดเมื้อยเรื้อรัง

บอกลาอาการปวดเมื้อยเรื้อรัง

กิน-เที่ยว-พัก, รู้ทันโรค, ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
เคยไหม? ปวดหนึบๆ บริเวณหลังและคอ จนทำให้พาลหงุดหงิดไปทั้งวัน อาการเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับคนหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยมีสาเหตุหลัก…
Read More
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนอยากสูง

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนอยากสูง

กิน-เที่ยว-พัก, รู้ทันโรค, ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมและยังเป็นกิจกรรมที่นำมาเป็นกลยุทธในการสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาสุขภาพหลายอย่างผิ…
Read More
หลักในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หลักในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รู้ทันโรค, สาระสุขภาพ
การออกกำลังกายแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิคให้ประโยชน์ต่อร่างกายต่างกัน แต่ถ้านำการออกกำลังกายทั้ง 2 ประเภทมาผสมผสานกัน ก็จะเกิดประโยชน์…
Read More
ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิน-เที่ยว-พัก, รู้ทันโรค
การออกกำลังกายสม่ำเสมอในระยะเวลาที่พอเหมาะสามารถทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี การออกกำลังกายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยาของร่างกาย (เ…
Read More
ขั้นตอนในการออกกำลังกายอย่างง่าย

ขั้นตอนในการออกกำลังกายอย่างง่าย

กิน-เที่ยว-พัก, รู้ทันโรค, สาระสุขภาพ, ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
การออกกำลังกายทุกคนต้องทำเป็นประจำไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องบริหารร่างกายอยู่เสมอ เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นที่ดี ดื่มน้ำให…
Read More
การออกกำลังเพื่อเพิ่มความสูงให้ตัวเองมีประโยชน์มาก

การออกกำลังเพื่อเพิ่มความสูงให้ตัวเองมีประโยชน์มาก

กิน-เที่ยว-พัก, รู้ทันโรค, สาระสุขภาพ, ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
การออกกำลังกายเป็นการทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งระบบโครงสร้างและหน้าที่ หากขาดการออกกำลังกาย ร่า…
Read More